anibar-header-new
مشاوره و استعلام کرایه از واتساپ

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات

راهبرد و برنامه ریزی آنی بار بر اساس بازخوردی است که از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات شما دریافت می کند

بنابراین از شما درخواست و استدعا می گردد تا مجموعه ی آنی بار را در ارایه خدمات هر چه بیشتر و بهتر یاری دهید

نظرات شما می تواند مشمول بر پاسخ به این سوالات باشد :

 1. از خدمت رسانی آنی بار به طور کلی رضایت داشتید ؟
 2. کیفیت برخورد و خدمت رسانی واحد پاسخگویی و ثبت سفارش چگونه بوده است ؟
 3. کیفیت برخورد و خدمت رسانی واحد پشتیبانی چطور ارزیابی می کنید ؟
 4. میزان رضایت شما از کیفیت برخورد و خدمت رسانی واحد حمل داخلی چقدر است ؟
 5. آیا کیفیت برخورد و خدمت رسانی واحد حمل بین الملل قابل قبول بوده است ؟
 6. کیفیت برخورد و خدمت رسانی واحد نیسان و اثاثیه منزل را چگونه ارزیابی میکنید ؟
 7. نحوه تعامل و حمل بار رانندگان آنی بار چگونه بوده است ؟

با اعلام نظرات خودتان از طریق فرم زیر ، در راستای خدمات رسانی بهتر ما را یاری نمایید


  تماس
  هرگونه استفاده از خدمات آنی بار به معنی پذیرش قوانین آنی بار می باشد