ابعاد کامیون | ابعاد کامیون تک | ابعاد کامیون جفت

ابعاد و اندازه های کامیون

 

یکی از سوالات متداول صاحبین بار ، ابعاد کامیون های مختلف می باشد که باید قبل از سفارش خدمات حمل بار با کامیون بصورت کامل مورد بررسی قرار بگیرد . انتخاب کامیون مناسب با ابعاد متناسب برای محموله ، علاوه بر کاهش هزینه های حمل و نقل برای شما سبب حفظ سلامتی و ایمنی محموله نیز خواهد شد . 

 

ابعاد کامیون ها بسته به توان و نوع آنها متغیر است . البته برخی از صاحبین خودرو های باربری ابعاد کامیون خود را یعنی ابعاد اتاق بار آنها را تا حدودی افزایش یا کاهش داده اند که در این مقاله تنها به ابعاد استاندارد آنها اشاره خواهد شد . 

 

در جدول زیر ابعاد کامیون ها ذکر شده است : 

 

کامیون هاطول اتاق بارعرض اتاق بارارتفاع از کف تا لبهارتفاع از سطح زمینتوان باربری
ابعاد کامیون 9114.502.10 تا 2.201.10 تا 1.301.20 تا1.505.5
ابعاد کامیون تک 5.802.20 تا 2.25