استعلام کارت هوشمند راننده از اینجا

کارت هوشمند راننده چیست

 کارت هوشمند رانندگان یک سند برای بررسی وضعیت و نحوه فعالیت رانندگان است

این کارت هوشمند توسط وزارت راه برای سهولت شناسایی ، وضعیت رانندگان ، فعال یا غیر فعال بودن ایشان و ….. طراحی گردیده است

صدور بارنامه بدون کارت هوشمند امکان پذیر نمیباشد و شرکت های حمل و نقل موظف به بررسی کارت هوشمند رانندگان قبل از اقدام به هرگونه سرویس دهی می باشند

این کارت قابلیت ذخیره اطلاعات رانندگان ، مسیرهای پیمایش شده و  سابقه فعالیت ایشان را دارد

استعلام کارت هوشمند رانندگان
استعلام کارت هوشمند رانندگان

شرایط و مقررات دریافت کارت هوشمند

  • رانندگان دارای گواهینامه پایه دوم صرفا برای فعالیت با کامیون با حداکثر مجموع وزن و ظرفیت بار ۶ تن حداقل ۲۳ سال بوده و رانندگان دارای گواهینامه پایه یک حداقل ۲۵ باشند

لازم به ذکر است که حداکثر سن برای کلیه رانندگان به استثناء رانندگاه بخش حمل و نقل روستایی ۵۵ سال می باشد

  • داشتن گواهینامه معتبر رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه مورد استفاده
  • دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی سوم راهنمایی (سیکل) یا معادل آن برای رانندگان برون شهری و مدرک پایان دوره ابتدایی یا دوره تکمیلی نهضت سواد آموزی برای رانندگان حمل و نقل روستایی
  • دارا بودن برگ صحت و سلامت جسمی و روحی رانندگی معتبر صادر شده توسط مراکز مجاز مورد تائید سازمان
  • داشتن تابعیت ایران
  • گذراندن دوره های آموزشی عمومی و تخصصی مطابق دستورالعمل سازمان
  • نداشتن سابقه محکومیت قطعی کیقری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می گردد
  • نداش