باربری آبادان به اصفهان و بالعکس

باربری آبادان به اصفهان

برای باربری آبادان به اصفهان در کمترین زمان و با کمترین کرایه با آنی بار تماس بگیرید

 

 

تعهد آنی بار به ارائه خدمات بروز و در شان مشتری برای ارسال بار از آبادان به اصفهان

پیشنهاد ماشین برای حمل بار مناسب با وزن و حجم بار 

 

 

تخصص ما مدیریت حمل بار از آبادان به اصفهان با هدف کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت خدمات 

 

 

حمل اثاثیه منزل با انواع کامیون های مسقف و روباز 

 

چیدمان و جای گیری حرفه ای اثاثیه منزل و لوازم اداری در ماشین های حمل بار 

 

 

شرکت به صورت دربستی بار می پذیرد و خرده باری در حیطه ی سرویس دهی شرکت نمی باشد

 

 

بیمه ی رایگان تا سقف 100 میلیون تومان

 

تنظیم بارنامه و بیمه نامه رسمی در آنی بار 

 

باربری آبادان بصورت تخصصی و حرفه ای با آنی بار  

کرایه کامیون از آبادان به اصفهان
کرایه کامیون از آبادان به اصفهان

باربری اصفهان به آبادان

آنی بار برای باربری اصفهان به آبادان تمام خدمات ذکر شده را لحاظ می کند. 

 

 

تنظیم بیمه نامه برای  ارسال بار از اصفهان به آبادان و بالعکس

بیمه نامه برای جبران خسارت احتمالی

 

از جمله تصادف،آتش سوزی ،شکسنگی،سرقت ،شرایط جوی و آب و هوایی می باشد 

 

 

تعرفه هزینه ی حمل