باربری دهکده المپیک

باربری دهکده المپیک

آنی بار تمام خدمات و سرویس های خود را از منطقه دهکده المپیک و اطراف آن به تما نقاط تهران و شهرستان ها ارائه می دهد.

 انواع کامیون ها و تریلی برای حمل بار با هر تناژ و وزنی در نظر گرفته شده است.

در باربری دهکده المپیک شرکت خدمات خود را بدون کم و کاست ارائه می دهد.

حمل اثاث منزل و لوازم اداری در کمترین زمان و بدون کوچکترین آسیب و صدمه با تیم تخصصی آنی بار در واحد حمل اثاث.

بارنامه دولتی آنی بار برای تمامی انواع بار صادر می شود.

تنظیم بیمه نامه معتبر و قانونی در ارسال بار از دهکده المپیک و 100 میلیون بیمه رایگان

امکان سفارش اینترنتی ارسال بار با اپلیکیشن آنی بار 

تجهیزات و وسایل مخصوص حمل و نقل،ماشین های مدرن و بروز 

باربری دهکده المپیک
باربری دهکده المپیک

حمل بار از دهکده المپیک با بارنامه دولتی 

 

بارنامه دولتی آنی بار برای ارسال انواع بارهای تجاری و غیرتجاری صادر می شود.

باربری از دهکده المپیک همراه با بارنامه دولتی و معتبر 

آنی بار با صدور بارنامه دولتی و قانونی حافظ امنیت و امانت بار می ب