ارسال اثاث به روسیه + بیمه کامل

حمل اثاث به روسیه

 

حمل اثاث منزل به روسیه در باربری بین المللی آنی بار 

 

ارسال اثاث به روسیه با انجام امور گمرکی و انجام فرآیند ترخیص امکان بارگیری اثاث و لوازم منزل از تمام شهرها و استان های کشور

 

 

اخذ انواع مجوز ها گمرکی در حمل اثاث به روسیه و سایر کشورها اروپایی و آسیایی

 

 

بیمه نامه معتبر شرکت از بار و اسباب و لوازم شما حفاظت خواهد کرد و هر گونه خسارت از این طریق جیران پذیر است.

 

 

حمل بار به روسیه به صورت حرفه ای و همه روزه انجام میشود . 

 

 

ترانزیت زمینی اثاث به روسیه

 

حمل اثاث به روسیه می تواند با تمامی روش ها در کمترین و کوتاه ترین زمان انجام شود.

 

شرکت حمل و نقل بین المللی آنی بار ، متخصص خدمات باربری به خارج از کشور

 

بسیاری از مشتریان به دلیل ارزان بودن این روش نسبت به دیگر روش های بابری برای حمل اثاث منزل به روسیه درخواست این سرویس را دارند.

 

 

حمل اثاث به روسیه با ترانزیت  از روش هایی است در بخش حمل زمینی و جاده ای به مشتریان ارائه می شود.

 

حمل اثاث منزل به روسیه
حمل اثاث منزل به روسیه

ارسال اثاث به ارمنستان نیز به صورت همه روزه انجام خواهد شد و با کمترین هزینه محموله های شما منتقل می شوند. 

 

گروپاژ اثاث منزل به روسیه